Butschal - Buczacki Ritter von Pisarski

Notizen


Elzbieta Zofia, Princess Radziwill [Margravine of B

VII-4 (VI-5-1)
Kinder
1 Princess Elzbieta Eleonora Radziwill
Born 5 May 1615
Died 5 August 1633

2 Princess Zofia Agnieszka Radziwill
Born 18 May 1617 ?
Died 1637

3 Prince Jerzy Radziwill
Born November 1618
Died November 1618

4 Boguslaw
Prince Radziwill
Born 3 May 1620 Gdansk
Died 31 December 1669 Koenigsberg
Married 25 November 1665 Lipawa
Princess Anna Maria Radziwill, daughter of Prince Janusz
Radziwill, Palatin of Wilno and Katarzyna Potocka
Born 20 March 1640
Died 24 March 1667 Koenigsberg
Children, Generation VIII-4


Zofia, Princess Olelkowicz-Slucka

Name: Slucki, Fürstengeschlecht
auch Olelkowicz
Lebensdaten: -
erwaehnt: 15. bis 16.Jh.

Verw.Formen: Olelkowicz
Beruf(e): Adlige/905
Archiv: Polskie Archivum Biograficzne
Fiche: I 513,181-186

Titel der Quelle: Boniecki [= Kurztitel]
Poczet rodów w Wielkiém Ksiestwie
Litewskiém w XV i XVI wieku / Boniecki, Adam. -
Warszawa. - 1887
(2002-8-30, 12:39 UTC)


Jonas, Prince of Bielsko

Name: Bielski
Lebensdaten: -
erwaehnt: 15. bis 16.Jh.
Beruf(e): Adlige
Gruppe(n): ADLIGE
Archiv: Polskie Archivum Biograficzne
Fiche: I S13,232

Titel der Quelle: Dykcyonarz [= Kurztitel]
Dykcyonarz biograficzno-historyczny. - T. 1-2. -
Warszawa. - 1844
(2002-8-16, 12:22 UTC)